Disclaimer Xelion Marketplace

De Xelion Marketplace is een programma van Xelion. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie doeleinden. Niemand zou moeten handelen op basis van enige informatie op deze website zonder passend advies te vragen over zijn of haar specifieke omstandigheden.

Hoewel de Xelion Marketplace ernaar streeft om accurate en tijdige informatie te verstrekken, wordt alle informatie op de site gepresenteerd “zoals het is”, zonder enige verklaring omtrent de nauwkeurigheid, geschiktheid, tijdigheid, volledigheid of voortdurende beschikbaarheid.

De Xelion Marketplace kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enige beslissing of actie die wordt ondernomen op basis van de informatie op deze site of voor enige indirecte, speciale, incidentele, punitieve of gevolgschade, waaronder, zonder beperking, schadevergoeding voor verlies van winst, zakelijke onderbreking, of bedrijfsreputatie of goodwill.

Alle koppelingen worden alleen voor het gemak verstrekt. Links impliceren niet dat Xelion Marketplace de standpunten in het gekoppelde materiaal of de nauwkeurigheid, geschiktheid, tijdigheid, volledigheid of blijvende beschikbaarheid van het gekoppelde materiaal onderschrijft.

Xelion heeft het recht om links van de Marketplace te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving of reden aan de aanbieder van een derde partij toegevoegd op deze website.